مجموعه آثار همایش

مجموعه آثار همایش در قالب 5 جلد منتشر شد.

29 خرداد 1402

مجموعه نشست های همایش بین المللی «انقلاب اسلامی و جامعه معاصر؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»

نشست سوم: آینده انقلاب اسلامی و مسیرهای پیش رو

19 اسفند 1401

مجموعه نشست های علمی همایش انقلاب اسلامی و جامعه معاصر نشست اول :انقلاب اسلامی و جنگ هیبریدی نظام سلطه علیه آن

مجموعه نشست های علمی همایش انقلاب اسلامی و جامعه معاصر
نشست اول :انقلاب اسلامی و جنگ هیبریدی نظام سلطه علیه آن

30 بهمن 1401

مصاحبه دبیر علمی همایش با پایگاه خبری - تحلیلی دانشگاه تهران

مصاحبه دبیر علمی همایش با پایگاه خبری - تحلیلی دانشگاه تهران

24 بهمن 1401